Menu
home
>>
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

Scroll Up Skip to content