สทช.ที่ 3 ร่วมประชุมแก้ปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง

รูปภาพ: 

.

 

 


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 พร้อมด้วยนายมงคล ศุภนัตร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง เป็นผู้แทนกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายพงศ์บุญย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ปีพุทธศักราช 2561 เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งคณะทำงานฯ 5 คณะ และกรอบการดำเนินงาน ปีพุทธศักราช 2562 เสนอให้มีการดำเนินงานตาม 4 แผนหลัก, การประเมินสภาพสถานภาพควบคุมความรุนแรงของช้างป่าที่ออกรบกวนนอกพื้นที่อนุรักษ์ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว ต่อไป
 

 

 

 

วันที่: 
จันทร์, ธันวาคม 17, 2018 - 16:00