สทช.ที่ 3 จัด MOU โครงการปรับปรุงถนนเฉลิมบูรพาชลทิต 2 โครงการ

รูปภาพ: 

.

 

 


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 มอบหมายให้นายสมพล ศรีวชิรพรชัย นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (MOU) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 โครงการได้แก่
 
1.โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต อ.ท่าใหม่,แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
2.งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลักถนนสาย รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
โดยมีนายพันธุ์พช ถินละออ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเฉลิมบูรพาชลทิต ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 

 

 

 

วันที่: 
จันทร์, ธันวาคม 17, 2018 - 15:00