สทช.ที่ 3 จัด MOU โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดสาย ชบ.5020 จ.ชลบุรี

รูปภาพ: 

.

 

 


เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 มอบหมายให้นายชูชีพ ประดับไทย นายช่างโยธาชำนาญงาน จัดการมีส่วนร่วมของประชาชน (MOU) โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทางสาย ชบ.5020 แยกทางหลวงหมายเลข 4017-บ้านคลองใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์รายละเอียดโครงการให้ประชาชนทราบโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
 

 

 

 

วันที่: 
จันทร์, ธันวาคม 17, 2018 - 14:45