ขอเชิญชวนร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"ขอเชิญชวนร่วมงาน 

"อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

 

ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562

ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

 

และร่วมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต - สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รวมระยะทางไป-กลับ 39 กิโลเมตร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 

โดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com 

วันที่: 
อังคาร, พฤศจิกายน 27, 2018 - 15:00